– Anledningen är att vi har olika syn på hur hälso- och sjukvården i Region Kronoberg ska ledas och styras, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Roger O Nilsson tillträdde tjänsten i juni 2021, och nu kommer hans arbetsuppgifter att tillfälligtvis tas över av hälso- och sjukvårdens verksamhetsområdeschefer och stabschef.