I brevet, som Aftonbladet var först att berätta om, skriver regionpolitikerna att den höga inflationen har lett till stora kostnadsökningar och att kostnaderna för pensionerna stiger för regionerna. De regionala skatteintäkterna hänger inte med.

»Drastiska åtgärder som att stänga ner delar av eller hela verksamheter för att klara av en lågkonjunktur är inte rimligt eller ansvarsfullt«, skriver politikerna som alla är ordförande för respektive region.

Brevet skickades den 23 maj efter det att politikerna i förra veckan, inom ramen för sin samarbetsorganisation Regionsamverkan Sydsverige, bestämde sig för att försöka påverka finansminister Elisabeth Svantesson (M).

De menar att det åtminstone behövs en tillfällig finansiell hjälp från staten för att mildra krisen.

– Ett temporärt stöd, ungefär som den förra S-regeringen gjorde med coronastödet, är rätt för regeringen att göra så att man kan värna välfärdens kärna, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, till Aftonbladet.

Rachel de Basso (S), regionstyrelsens ordförande i Region Jönköping, menar att regeringen behöver komma med »akuta åtgärder«.

– Det här kan påverka tillgängligheten och köerna i vården kommer att växa. Regionerna måste då skära ner och medborgarna kan inte få vård i tid, säger hon till tidningen.

M- och S-politikerna framhåller i brevet att de ekonomiska utmaningarna redan sedan tidigare är stora. Bakgrunden är de medicinska framstegen parallellt med en allt större andel äldre i befolkningen, vilket »gör att den underliggande kostnadsutvecklingen inom inte minst hälso- och sjukvården ökar snabbare än det regionala skatteunderlaget«.

»Samtidigt minskar de generella statsbidragen realt då de inte är indexerade«, fortsätter politikerna som också nämner den vårdskuld som växt under pandemin och utmaningen med att locka och bibehålla personal.

Finansminister Elisabeth Svantesson skriver till Aftonbladet att regeringen följer utvecklingen och att man kommer att göra en bedömning av läget inför budgeten för nästa år.

– Varje budget jag har fått igenom riksdagen, både i opposition och i regeringsställning, har resulterat i förstärkningar till välfärden. Jag kommer inte att lämna kommuner och regioner i sticket, skriver hon.

Hennes partikollega i Skåne vill att ett beslut fattas inom kort.

– Det hade varit bäst om vi kunde få stöd redan i år. Det är tufft, säger

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Här är regionledarna som skrivit under brevet till regeringen:

Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande Region Blekinge

Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande Region Halland

Rachel de Basso (S), regionstyrelsens ordförande Region Jönköpings län

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande Region Kalmar län

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande Region Kronoberg

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande Region Skåne