Resultatet efter det första kvartalet i Region Östergötland visar på minus 261 miljoner kronor, rapporterar Sveriges Radio P4 Östergötland, och prognosen för helåret landar på minus 1 050 miljoner kronor, vilket regionen också budgeterat för. Kostnaderna var högre än förväntat och ska bero på ökade pensionskostnader, minskade statsbidrag och en högre kostnad för hälso- och sjukvården. För att komma tillrätta med underskottet ska Region Östergötland, enligt radion, försöka minska sitt beroende av hyrpersonal.

Totalt budgeterade Region Östergötland för 17 miljarder i kostnader för 2023 varav hälso- och sjukvården stod för omkring 14,5 miljarder kronor.

I Region Sörmland pekar årsprognosen på nästan minus 1,2 miljarder kronor, jämfört med det budgeterade underskottet på 400 miljoner kronor, rapporterar Sveriges Radio P4 Sörmland. Bland orsakerna finns inflation, ökade personalkostnader med nästan 600 miljoner kronor jämfört med budget samt ökade kostnader för utomlänsvård. Region Sörmland budgeterade för kostnader om drygt 14 miljarder kronor år 2023.

När Sörmlands regionstyrelse sammanträder i nästa vecka väntas den, enligt radion, besluta om att be staten om ekonomisk hjälp.

Läs också:
SKR:s chefsekonom: Värsta ekonomiska läget på 30 år