Skyldigheten att tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar är lagstadgad. Men ersättningen har varit för dålig, vilket lett till att Sveriges Kommuner och regioner, SKR, tidigare gjort en hemställan till regeringen om höjning. Och från den 1 januari nästa år höjs också de så kallade takbeloppen.

– Genom att höja beloppen vill regeringen säkerställa regionernas förutsättningar att bidra till en fortsatt hög kvalité i sjukförsäkringsärenden, uppger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i ett pressmeddelande.