Sparåtgärderna har beskrivits som oundvikliga i ljuset av att årets första kvartal innebar en förlust på 100 miljoner kronor varje månad.

Men fram tills nyligen var det oklart hur sparandet skulle gå till. Nu har sjukhusledningen i ett extrainkallat styrelsemöte meddelat sin styrelse om hur man tänker sig hantera situationen, som beskrivs som allvarlig av sjukhusstyrelsens ordförande.

– Sahlgrenska universitetssjukhuset genomför kraftfulla åtgärder för att sänka kostnaderna. Styrelsen är tydlig med att medarbetarna närmast patienterna ska värnas i de svåra prioriteringar som måste göras. Men universitetssjukhuset kan inte lösa hela underfinansieringen på egen hand och vi har därför skrivit till ägaren i Västra Götalandsregionen, säger styrelsens ordförande Cecilia Dalman Eek (S) i en presskommentar.

Det är inte bara inflationen som ligger bakom de ekonomiska problemen. »De främsta orsakerna är höjda sociala avgifter, hög inflation samt ökade driftskostnader till följd av en högre produktion. Även personalkostnaderna är högre än budgeterat«, skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

Sjukhusledningen har antagit en handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans. Den är bland annat uppdelad på åtgärder på lång och kort sikt, där de kortsiktiga sparåtgärderna ska innebära besparingar på 600 miljoner kronor, vilket motsvarar tre procent av den totala omsättningen.

– Vi har infört särskild anställningsprövning för samtliga yrkeskategorier och antalet administratörer ska bli färre. Vi ska också identifiera administration som kan pausas eller avslutas helt, och samla medarbetare med vårdkompetens i det patientnära arbetet, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs också:
Sahlgrenska ska spara 600 miljoner
Sahlgrenskas ledning vädjar till regionen om hjälp med underskottet
Västra Götalandsregionen avskriver delvis regionsjukhusens underskott