– För mig finns inga undantag. Det är alldeles uppenbart så att har vi kommit överens om att det ska gälla offentliganställda, så ska det gälla offentliganställda, säger Jimmie Åkesson, ordförande för Sverigedemokraterna, i en intervju i Dagens Nyheter.

Som Läkartidningen tidigare berättat har en rad individer och organisationer kritiserat den del i Tidöavtalet, vilket reglerar samverkan mellan regeringen och Sverigedemokraterna, som handlar om att en informationsplikt ska införas. Denna plikt innebär en skyldighet för offentliganställda att kontakta polisen när de möter personer som vistas illegalt i landet. Kritikerna menar att det skapar ett angiverisystem, vilket i sin tur kan skrämma människor från att söka vård.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) har dock tidigare påpekat, bland annat i Läkartidningen, att förslaget ska utredas med fokus på undantag för exempelvis sjukvården. Hon framhåller att det i Tidöavtalet står att man ska utreda undantag för anmälningsplikten genom det man kallar »ömmande värden«, vilket skulle kunna vara inom sjukvården.

Men enligt Jimmie Åkesson blir det inget undantag varken för anmälningsplikten eller för förslaget om att begränsa rätten till offentligt finansierad tolk.

– Vi har köpt Tidöavtalet för att det finns saker som är viktiga för oss i det. Annars hade det inte blivit något regeringsskifte, säger han till Dagens Nyheter.

Läkarförbundet är kritiskt till beskedet från Jimmie Åkesson.

– Vi står fast vid att en anmälningsplikt skulle hota patientsäkerheten eftersom det kan leda till att sjuka människor inte vågar söka vård. Vi förutsätter att regeringen också ser den risken och avstår från att gå vidare med detta förslag, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet.

Hon fortsätter:

– Anmälningsplikten strider också mot svensk och internationellt vedertagen läkaretik som tydligt fastslår läkares tystnadsplikt och skyldighet att behandla alla patienter likvärdigt och på ett icke diskriminerande sätt.