– Vi tycker att fördelarna med att ha ett receptfritt mellanpiller på apoteken överväger riskerna enormt mycket, säger Helena Kopp Kallner, som är docent på Karolinska institutet och överläkare på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus och leder SFOG:s arbetsgrupp för familjeplanering.

I USA, som har ett stort antal oönskade tonårsgraviditeter, har frågan om ett receptfritt p-piller länge varit på tapeten. Med ett hårdnande abortklimat blir den än mer brännande. Och nu ser det ut som att USA kan snart kan få sitt första receptfria p-piller.

Nyligen gav en rådgivande expertkommitté grönt ljus för receptfri försäljning av minipillret Opill, som till skillnad från kombinerade p-piller enbart innehåller gestagen. Formellt blir det nu upp till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA att godkänna det hela.

SFOG vill se receptfria p-piller även i Sverige, men då av en annan typ – så kallade mellanpiller med desogestrel.

– I Sverige har hela förskrivningen av minipiller i princip försvunnit. Vi har gått över till förskrivning av mellanpiller, som är en mer effektiv metod, säger Helena Kopp Kallner.

Hon påpekar att brittiska kvinnor redan kan få tillgång till receptfria desogestrelpiller, efter rådgivning från personal på apotek.

Precis som minipiller innehåller mellanpiller enbart gestagen, men i en högre dos. Minipiller hämmar inte alltid ägglossning och effektiviteten försämras om man inte tar pillret exakt samma tid varje dag.

Mellanpiller hämmar däremot ägglossning och det är inte lika viktigt att ta pillret exakt samma tid varje dag. Till skillnad från kombinerade p-piller med både östrogen och gestagen ökar de inte risken för blodpropp.

Helena Kopp Kallner. Foto: Johan Adelgren, Danderyds sjukhus

Helena Kopp Kallner framhåller att kvinnor inte sällan får ett glapp i sin användning av p-piller, eftersom man ofta bara får hämta ut läkemedel för en begränsad period i taget. Och att det vid ett sådant glapp skulle det vara en stor fördel om kvinnan kan köpa mellanpiller receptfritt tills hon kan återgå till sitt vanliga p-piller.

Enligt Helena Kopp Kallner har SFOG »lobbat för« receptfria mellanpiller hos Läkemedelsverket. Viveca Odlind, professor och senior expert på Läkemedelsverket påpekar dock att ett läkemedelsföretag måste ansöka om receptfrihet för ett preparat för att myndigheten ska ta ställning i frågan.

Någon sådan ansökan för ett mellanpiller har Läkemedelsverket hittills inte fått in – och således inte heller behandlat.

Generellt sett måste ett läkemedel uppfylla ett antal kriterier som handlar om risker och biverkningar för att Läkemedelsverket ska godkänna en ansökan om receptfrihet.

– Jag kan inte svara på vad Läkemedelsverket skulle ha för uppfattning om receptfrihet för mellanpiller. Det är en fråga som vi i så fall måste utreda, och det kan vi göra först när vi får en ansökan, säger Viveca Odlind.

I Sverige har barnmorskor, till skillnad från i till exempel USA, förskrivningsrätt av p-piller, konstaterar hon.

– Det kan vara så att inget läkemedelsföretag tyckt att det har varit värt att ansöka om receptfrihet, eftersom de här läkemedlen är så lättillgängliga via barnmorskeförskrivning.

I USA ser det annorlunda ut på preventivmedelsfronten än i Sverige. Där är mellanpiller med desogestrel inte godkända, eftersom läkemedelsföretaget i fråga inte gjort någon studie i USA – vilket det amerikanska regelverket ställer krav på.

Helena Kopp Kallner tycker att det är tråkigt att det är en mindre effektiv metod som nu kan bli receptfri i USA – särskilt när man lyfter det som ett sätt att få ned antalet oönskade graviditeter hos ungdomar.

– Vi vet att ungdomar har svårt med dagligt p-pillerintag. Att då göra ett läkemedel som är mindre effektivt receptfritt ser jag nästan negativt på. Det ger en falsk trygghet hos ungdomar. I värsta fall kan det få motsatt effekt, säger hon.