Tidöavtalet, som utgör en politisk överenskommelse mellan de borgerliga regeringspartierna M, KD och L samt stödpartiet Sverigedemokraterna, innehåller en punkt om att utreda om myndigheter ska få ett ansvar för att säkerställa att personer de kommer i kontakt med har laglig rätt att vistas i Sverige. I praktiken skulle offentliganställda kunna behöva rapportera dem som saknar denna rätt. I utredningen ingår att se om det finns »ömmande värden« som kan utgöra undantag, vilket skulle kunna handla om sjukvården.

Men kritiken har likväl varit hård och många menar att det skulle skapa ett angiverisystem som orsakar etisk stress hos exempelvis vårdpersonal, och att det kan avskräcka folk i behov av vård att söka hjälp. Som Läkartidningen rapporterat har tusentals vårdanställda protesterat i ett upprop och Moderata ungdomsförbundet krävt att vården tveklöst ska vara undantagen om Tidöförslaget blir verklighet, en linje även Läkarförbundet är inne på.

I Skåne gör även regeringspartiernas regionala partikamrater nu en markering tillsammans med de rödgröna. I en skrivelse till regeringen uttrycker de att vårdpersonal inte ska känna sig tvungen att ange någon. Det innebär att alla regionpartier, utom Sverigedemokraterna, tycker likadant i frågan, rapporterar Sydsvenskan. Till saken hör att det skånska styret, bestående av M, KD och L, har ett samarbete med SD.

– Det var därför vi tyckte det var viktigt att dra upp röda linjer för att samarbetet ska fungera med SD. Att det är just ett budgetsamarbete, utanför det är vi helt fria att göra upp med andra partier, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) till Sydsvenskan med tillägget att man har respekt för att SD har andra åsikter.

Skrivelsen kom till genom ett initiativärende av oppositionspolitikern Henrik Fritzon (S) om att »anmälningsplikt inte ska införas i hälso- och sjukvården«. Och den borgerliga treklövern i regionen höll med. Skrivelsen skrevs alltså under av samtliga partier utom SD.

– Vi vill lyfta fram det humana och etiken redan i detta skedet, understryker regionrådet Per Einarsson (KD).

Läs även:
Tusentals vårdanställda protesterar mot flera av förslagen i Tidöavtalet 
Muf accepterar inte angiveri av papperslösa i sjukvård eller skola  
Förbundsordförande Sofia Rydgren Stale: Delar av Tidöavtalet otydliga 
Sjukvårdsministern: »Vi vill införa fler nationella instrument«