Enligt organisationen är det en omfattande omorganisation som föreslås i betänkandet ”Från delar till helhet: Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja” (SOU 2023:5).

SKR gör tummen upp för det mesta som föreslås, vilket framgår av ett remissvar.

Det handlar om att samhället inte kan låta människor falla mellan stolarna, menar SKR:s ordförande Anders Henriksson (S).

– De mest utsatta personerna som i dag har en komplex problematik av psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, missbruk och beroende måste kunna få samhällets fulla stöd. Genom en ny lagstiftning och ökad tydlighet kring ansvar blir det lättare för kommuner och regioner att kunna fånga upp dessa personer och ge dem det samlade stöd och den vård de behöver, säger han i en presskommentar.

SKR är därmed också positivt till att regionerna tar över en del av ansvaret för personer med beroende och psykisk ohälsa. Utredningen föreslår nämligen att vård utan samtycke ska ske enligt LPT och att vården ska ges av regionerna.

Intresseorganisationen skriver att förslagen innebär en stor omställning för regionerna och kommunerna, och anser därför är förändringarna bör införas stegvis.

Dessutom menar man att reformen innebär en tydlig ambitionshöjning och ökade krav jämfört med tidigare, och att detta kräver kompensation i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.

Läs också:
»Gedigen utredning – förslagen får inte bli produkt för skrivbordslådan«
Utredning föreslår att tvångsvård vid skadligt bruk blir regionernas ansvar