– Regeringens skärpta försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare försvårar rekrytering och möjligheterna att klara kompetensbehoven i välfärden, säger Anders Henriksson (S), ordförande för SKR i ett uttalande på organisationens hemsida med anledning av att regeringen i veckan aviserade att försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare höjs från 13 000 kronor per månad till 26 560 kronor per månad.

Enligt SKR ligger ingångslönerna för flera samhällsviktiga yrken under regeringens nya nivå, vilket enligt organisationen blir problematiskt för exempelvis läkare och sjuksköterskor som rekryterats från tredje land då de inte nödvändigtvis når upp till kravet innan de har fått sin svenska legitimation, »vilket är något som kan ta tid«.

− Vi har helt enkelt inte råd att stänga dörren för utbildade personer som vill arbeta i vårt land. För hälso- och sjukvården och äldreomsorgen handlar det ytterst om möjligheten att kunna bemanna livsviktiga branscher med rätt kompetens, säger Anders Henriksson.