– Tidiga insatser för barnen gör skillnad för att främja en god hälsa, minska hälsoklyftorna i samhället på sikt och för att säkerställa att varje barn har de kunskaper de behöver i svenska språket för att kunna klara skolan, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

I det uppdrag som Socialstyrelsen nu får är det tänkt att myndigheten bland annat ska fördela pengar till regionerna för att de, tillsammans med berörda kommuner, ska förbereda utökade hembesöksprogram i områden med »socioekonomiska utmaningar« och stödja införande eller utveckling av sådana program. Socialstyrelsen ska, enligt pressmeddelandet, även föreslå en modell för långsiktig uppföljning av utökade hembesöksprogram.

Myndigheten får också i uppdrag utreda om barnhälsovården, eller någon annan lämplig aktör, har förutsättningarna för att följa barns språkutveckling. Här är tanken att även föreslå hur eventuella stödbehov kan tillgodoses och att barnhälsovården ska meddela barnets hemkommun om »bristande språkkunskaper i de fall där barnet inte är inskriven i förskola«.

Socialstyrelsen fick i budgeten för 2023 50 miljoner kronor för uppdraget och regeringen hoppas kunna avsätta ytterligare 100 miljoner kronor år 2024 och sedan 200 miljoner kronor årligen från 2025 och framåt. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna och regeringen.