Staffan Bergström. Foto: Emelie Stenqvist

Bakgrunden är vid det här laget väl känd. Sommaren 2020 hjälpte Staffan Bergström en ALS-sjuk man att avsluta sitt liv. Därefter gick han till polisen och berättade vad som hänt. En förundersökning inleddes, men lades sedan ned. Parallellt med det inledde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en granskning som ledde fram till en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. HSAN beslutade att dra in Staffan Bergströms läkarlegitimation, ett beslut som han sedan överklagade till förvaltningsrätten. I förra veckan fastställde förvaltningsrätten HSAN:s beslut om att Staffan Bergströms legitimation ska återkallas.

– Vi kommer naturligtvis att överklaga, säger Staffan Bergström som tidigare har varit öppen med att han är beredd att driva sitt ärende ända till Europadomstolen om det skulle behövas.

Efter att tillsammans med sin advokat läst igenom domen från förvaltningsrätten har Staffan Bergström hittat vad han kallar blottor och felaktigheter inom tre områden.

– Domen tar inte upp de sakkunnigutlåtanden som tre professorer i medicinsk etik skrivit och de tungt vägande skälen som de tar upp, säger Staffan Bergström.

En annan brist är enligt honom att domstolen valt att snäva in begreppet »vetenskap och beprövad erfarenhet« till en nationell kontext.

– Det förstår vi inte. Forskningen är internationell och global, säger Staffan Bergström och förklarar att det i förlängningen innebär att stora delar av den forskning som finns inom fältet därmed förbigås.

Det tredje skälet är enligt Staffan Bergström att förvaltningsrätten inte heller vägt in att Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna trumfar nationell lagstiftning. I Europakonventionens åttonde artikel framgår det att en enskild människa har rätt att själv välja när och hur hon vill avsluta sitt liv, och att staten inte har rätt att lägga sig i det beslutet, förklarar Staffan Bergström.

– Det är en rättighet som europé att även få rätt till ett dödligt läkemedel för att avsluta sitt liv. Det är precis det jag har gjort, säger Staffan Bergström och lägger till att det trots det var patientens val att ta bort sin ventilator som skulle vara det dödande inslaget.

Staffan Bergströms advokat har begärt anstånd med överklagan och förhoppningen är att kunna skicka in den till mitten av augusti.

STAFFAN BERGSTRÖM

Staffan Bergström är i dag 80 år och pensionerad gynekolog och förlossningsläkare samt professor emeritus i internationell hälsa. Han har tidigare varit ordförande i föreningen Rätten till en värdig död.