Över 1,6 miljarder människor drabbas varje år av någon av de tjugo infektioner som Världshälsoorganisationen WHO klassat som försummade tropiska sjukdomar. På listan återfinns diagnoser som snäckfeber, elefantiasis eller flodblindhet. Men trots att så många insjuknar finns sällan vare sig effektiva vaccin, diagnosverktyg eller läkemedel. Det vill Läkare utan gränser ändra på.

– Vi har valt att ha försummade tropiska sjukdomar som tema i vår kommunikation under 2023 eftersom kännedomen om dessa sjukdomar är alldeles för låg i Sverige. Detta trots att de riskerar att utgöra stora framtida hälsohot till följd av ökade klimatförändringar, fattigdom och konflikter, säger Oliver Schulz, generalsekreterare på Läkare utan gränser i Sverige, i ett pressmeddelande.

Genom att lansera en namninsamling vill man få Sverige att satsa på mer på forskning för att förebygga och behandla försummade tropiska sjukdomar. WHO har sedan tidigare satt målet att reducera antalet personer som behöver vård till följd av dessa sjukdomar med 90 procent till 2030.

– Med sin långa erfarenhet inom global hälsa kan och bör Sverige ta på sig en ledarroll i detta, säger Oliver Schulz.