En majoritet av regionerna går mot underskott under 2023. Totalt väntas Sveriges regioner gå back 11 miljarder kronor, visade en ekonomirapport från Sveriges Kommuner och regioner, SKR, i december förra året.

Detta vill Vänsterpartiet möta med flera olika åtgärder, förutom de 8 nya miljarderna föreslås följande:

  • Låt kommuner och regioner, tillfälligt eller tillsvidare, använda riktade medel som generella.
  • Kommuner och regioner måste före sommaren få besked om en lägsta nivå för statsbidrag i höstens budgetproposition.
  • Staten måste garantera långsiktiga förutsättningar för kommuner och regioner – indexera statsbidragen så att de följer kostnadsutvecklingen.

– Vi måste införa ett statligt räddningspaket. Vi måste rädda sjukvården, säger Nooshi Dadgostar, partiordförande för Vänsterpartiet.

Regionernas kostnader uppgick till 421 miljarder kronor år 2021. 82 procent utgjordes av kostnader för hälso- och sjukvården, enligt webbplatsen Ekonomifakta.