EU har haft ögonen på Sverige ända sedan en privatperson häromåret gjorde en anmälan till EU-kommissionen. Sedan dess har kommissionen hotat Sverige med stämning, eftersom flera svenska kollektivavtal inte lever upp till reglerna i EU:s arbetstidsdirektiv. Bland annat kräver direktiven elva timmars dygnsvila mellan två arbetspass – något som flera yrkeskårer har svårt att få till i praktiken. Exempelvis har läkare lyft fram högspecialiserade beredskapslinjer som särskilt problematiska, då det helt enkelt inte finns tillräckligt med personal för att fylla de nya schemaluckorna. Flera läkare som Läkartidningen har talat med har sagt att det kommer att krävas undantag från reglerna om verksamheterna ska gå runt:

– Jag är rädd att patienter kommer att dö om vi inte får dispens, sa Cecilia Nordenson, ordförande för Västerbottens läns läkareförening, i en intervju i april.

När förhandlingarna till slut nådde i mål på onsdagen står det klart att det mycket riktigt blir dispens för vissa grupper och verksamheter. Det kan bland annat röra sig om transplantationsläkare, specialistläkare utanför storstäderna och läkare inom internationella flygtransporter, tror Läkarförbundet.

– Men vi har inga listor över vilka som kan få undantag från reglerna, för risken med listor är att de fort blir inaktuella eller att någon grupp glöms bort. I stället kommer det att finnas ett tydligt regelverk om vad som krävs för att man ska kunna ansöka om dispens. Men i korthet handlar det om verksamheter som man inte kan få att fungera på andra sätt, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

På det stora hela är hon relativt nöjd med slutresultatet av förhandlingarna.

– Vi tycker att det är bra att reglerna kring vila och återhämtning skärps, men vi ser också att det är nödvändigt med dispensregler. Det känns som att vi har nått fram till en rimlig kompromiss, säger hon.

Dessutom börjar de nya reglerna gälla först den 1 februari nästa år. Tidigare var det sagt att ändringen skulle träda i kraft i oktober i år.

– Den extra tiden kommer att vara värdefull.

Medan exempelvis Vårdförbundet och Kommunal förhandlade klart med Sveriges Kommuner och regioner, SKR, redan före jul har det varit desto svårare för Läkarförbundet att komma fram till hur de nya reglerna ska tolkas.

– Vi såg flera problem i det första avtalsförslaget, vi tyckte att det vore svårt att få det att fungera i praktiken för vår del. Vi behövde möjlighet till fler avsteg. Vi har också specialbestämmelser kring jour och beredskap som bara berör läkare och inte andra yrkesgrupper, så det är också en förklaring till att det tog längre tid för oss, säger Sofia Rydgren Stale.

Men även om överenskommelsen nu är undertecknad är osäkerheten fortfarande stor kring hur reglerna ska kunna appliceras på läkarnas verklighet, särskilt med tanke på den omfattande personalbrist som råder inom vården. Enligt Sofia Rydgren Stale har arbetsgivarna nu ett omfattande arbete framför sig för att lösa schemaläggningen och bemanningen, då fler läkare kommer att behöva anställas.

– Jag tror att det kommer att bli tufft för vissa verksamheter att få ihop det, därför var det viktigt att få till undantag och dispenser, säger hon.

Nu återstår att se om EU godkänner det upplägg som Läkarförbundet och SKR kommit överens om. Besked ser dock inte ut att komma före sommaren.

Läs också:
Oro inför skärpta krav på dygnsvila: »Går inte att tillämpa reglerna«
Ökad återhämtning eller schemakaos – splittring om nya arbetstidsregler