Beslutet meddelades efter rekommendation från det internationella hälsoreglementets kommitté för coronaviruset som i går sammanträdde för femtonde gången. Efter tre år är covid-19 nu i stället »en etablerad och pågående hälsofråga« och inte längre ett internationellt hälsonödläge (a public health emergency of international concern (PHEIC)).