Förra veckan meddelade WHO att covidpandemin inte längre utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Och nu har världshälsoorganisationen alltså kommit fram till att detsamma gäller utbrottet av mpox, som tidigare kallades apkoppor.

Det var under 2022 som sjukdomen mpox började spridas över världen i snabb takt. Hittills har mer än 87 000 fall av mpox – och 140 dödsfall – rapporterats från 111 länder i världen, enligt WHO.

WHO understryker samtidigt att ställningstagandet – precis som med covidpandemin – inte innebär att det går att luta sig tillbaka, utan att arbetet mot sjukdomen måste fortsätta.

I Sverige hade totalt 260 fall – en majoritet i Stockholm – rapporterats fram till början av april, enligt Folkhälsomyndigheten. Då hade inga nya fall dykt upp de senaste sex veckorna. I slutet av februari hade nästan 3 100 personer i Sverige fått minst en dos mpox-vaccin, enligt myndigheten.