Läkartidningen har tidigare berättat om förundersökningen kring åtta registerstudier där Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet, utretts för möjligt brott mot etikprövningslagen.

Enligt Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, har forskningen saknat etikprövningstillstånd – något som Kristina Sundquist själv inte hållit med om.

Nu har Eva-Marie Persson, överåklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, beslutat att lägga ned förundersökningen. I beslutet skriver hon att det inte går att bevisa att Kristina Sundquist »haft sådant uppsåt som krävs för att förfarandet ska vara brottsligt«.

Av beslutet framgår också att frågan om ett brott har begåtts av grov oaktsamhet eller vårdslöshet inte har utretts, eftersom preskriptionstiden för ett eventuellt brott har passerats.

Läkartidningen har inte kunnat nå Eva-Marie Persson för en kommentar. Kristina Sundquist säger dock att hon är lättad över åklagarens beslut.

– Det är självklart väldigt glädjande att förundersökningen äntligen har lagts ned.

Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin, Lunds universitet. Foto: Lunds universitet

Enligt Kristina Sundquist var det ett väntat beslut. Hon tycker dock att det borde ha fattats betydligt tidigare.

– Den här processen har dragit ut väldigt lång tid. Jag blev förhörd en enda gång under hela den här perioden. Nog kan man tycka att det borde ha kunnat gå snabbare, säger hon.

Kristina Sundquist välkomnar den översyn av etikprövningslagen som regeringen nyligen aviserat. Hon hoppas bland annat att det ska bli lättare att använda registerdata i forskning.

– Om man bestämmer sig för att vissa data kan komma att användas på ett mera fritt sätt, förutsatt att människors integritet skyddas, så tänker jag att även viss medicinsk forskning kan undantas etikprövning.

Det var i juni 2021 som Önep åtalsanmälde registerstudien om dömda våldtäktsmäns bakgrund.

Enligt Önep saknade studien – som publicerats tidigare samma år – etikprövningstillstånd för att behandla de känsliga personuppgifter som använts i publikationen. Det etiktillstånd som artikeln hänvisar till rör i grunden registerforskning med koppling till cancer skrev nämnden i sitt beslut.

Önep har senare åtalsanmält ytterligare sju av Kristina Sundquists registerstudier – även här på grund av en avsaknad av koppling till forskning om cancer.  I två fall rör det sig om kriminologisk forskning – däribland en jämförelse mellan personer som misstänks ha begått våldtäkt inomhus respektive utomhus. Det handlar bland annat också om en studie om ADHD hos barn och ungdomar med invandrarbakgrund.

Önep har hävdat att sex av artiklarna i sin helhet avviker från projektets syfte och de vetenskapliga frågeställningar som meddelats tillstånd. Och även om den sjunde artikeln behandlar ämnet cancer så avviker även den från projektets frågeställningar, enligt nämnden.

Enligt Kristina Sundquist är Öneps argumentation om att etiktillståndet handlade om cancer felaktig, eftersom hon hade ett flertal ändringsansökningar kopplade till det ursprungliga etiktillståndet. »En av dessa ändringsansökningar beskrev vårt utvidgade forskningsprojekt fullt ut enligt etikkonsulten som var professor i etik«, skriver hon i ett mejl till Läkartidningen.

Jörgen Svidén, kanslichef på Önep, uppger i ett mejl till Läkartidningen att han eller Önep inte har någon kommentar till åklagarens beslut.

Läs också:
Medicinprofessor åtalsanmäld igen