Det är Folkhälsomyndigheten, FHM, och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som presenterar antibiotikaläget i landet. Och det är inga uppmuntrande siffror. Enligt rapporten ökar antalet anmälningspliktiga fall av antibiotikaresistens.

Den mest oroande ökningen i Sverige gäller bakterier med det som kallas ESBL-Carba. Detta gör att tarmbakterier kan bryta ner bland annat penicilliner och andra effektiva antibiotika. Ökningen har pågått i tio år och under 2022 rapporterades 240 sådana fall. Ökningen är framför allt en stor risk för multisjuka personer som vårdas på sjukhus.

Både den ökade resistensen och den ökade försäljningen av antibiotika kan enligt rapporten delvis förklaras av att läget återgått till hur det såg ut före pandemin, då både resande och antal infektioner minskade.

Antibiotikaförsäljningen har under 2022 börjat återgå till samma nivåer som före pandemin med en ökning på 8,2 procent jämfört med 2021. Ökningen handlar framför allt om antibiotika som används vid luftvägsinfektioner. För barn i åldersgruppen 0 till 6 år fördubblades den försäljningen i december 2022 jämfört med samma period 2021.

För meticillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA, fortsätter ökningen långsamt men på låga nivåer.

Försäljningen av antibiotika för användning till djur ser bättre ut. Den ligger stabilt låg sedan flera år och under 2022 har resistensen bland bakterier från djur generellt sett varit på en låg nivå.