Magnus Röjvall, Gudbjörn Erlingsdóttir och Karin Filipsson tillsammans med moderatorn Anna-Karin Edstedt Bonamy, vd för Doctrin. Foto: Anna-Cajsa Torkelsson

I förra veckan kom dystra siffror om läkarnas tilltro till de digitala systemen i vården. Enligt Läkarförbundets enkät var 42 procent av de svarande missnöjda med it-systemen och bara 15 procent instämde helt i påståendet att vårdens digitala system är enkla att använda. Men kanske hade utfallet kunnat bli ett annat om vårdpersonalen fått mer att säga till om i utvecklingen. Det verkade i alla fall vara den allmänna meningen hos de inbjudna på techbolaget Doctrins Almedalsseminarium om digitalisering på onsdagen.

– Ska man digitalisera storskaligt och framgångsrikt måste man ha tre spelare med sig som alla ska vinna på förändringen: Patienterna, medarbetarna och så måste det gynna skattebetalarna eller samhället i stort. Men jag tycker att vi ibland har tappat bort medarbetarna i den här processen, sa Magnus Röjvall, allmänläkare och regional medicinsk chef för Capio Närsjukvård.

Han fick medhåll av Gudbjörg Erlingsdóttir, arbetsmiljöforskare vid Lunds universitet.

– Sverige var tidigt ute med att digitalisera och från myndighetshåll drev man i början av 2010-talet på för digitalisering, väldigt mycket ur perspektivet att ge patienterna åtkomst till journalerna. Men man glömde tänka på de som fanns på andra sidan. Interoperabilitet med andra system är ett stort hinder i dag, sa hon.

Hon hänvisade till forskning som visar att digitaliseringsarbetet ofta misslyckas om inte personalen är tillräckligt involverad.

– Ofta handlar det om att få medarbetarna att förstå varför och på vilket sätt digitaliseringen förbättrar arbetet för dem själva och för patienterna. Förstår man inte på vilket sätt tekniken hjälper till är man inte heller lika intresserad av att lägga ner arbete på det, sa hon.

Alla paneldeltagare var dock eniga om att mycket gott kommit ur digitalisering. Karin Filipsson, endokrinolog och andre vice ordförande i Sjukhusläkarna, tog upp alla fördelar som modern teknik har inneburit för hennes diabetespatienter, med bland annat smidigare blodsockermätning.

– Det är en revolution för patienterna. Men det som jag som medarbetare har problem med är att hänga med i tekniken och att få tillgång till tekniken. Varje företag som har insulinpumpar och sensorer till vävnadssockermätare har ju sina egna inloggningar till sitt eget system. Som läkare behöver jag ibland ha tre parallella system uppe. Vi kämpar, men vi skulle behöva bättre verktyg där, sa hon.

Läs också:
Läkarförbundets enkät visar stort missnöje med de digitala systemen