Det var förra veckan som smittskyddsenheten i Region Uppsala fick reda på att könssjukdomen syfilis kan ha spridits till patienter från en gynekologisk mottagning i Uppsala under hösten 2022, något som SVT Nyheter Uppsala var först att rapportera.

Nästan 290 kvinnor som besökt mottagningen fick på tisdagen ett meddelande via 1177 Vårdguiden där de uppmanades att lämna blodprov för att testa sig för syfilis.

Enligt smittskyddsenheten i Region Uppsala är dock risken att någon av kvinnorna har smittats mycket liten.

– Vi vet i nuläget inte om någon har blivit smittad. Men vi vill verkligen trycka på att det är extremt liten risk. I vår utredning som vi har gjort kring det här var det uppe på tal, är det verkligen värt att orsaka den här oron hos personer? Eftersom risken är så liten. Men vi känner att vi måste fullfölja det här och provta de personer som kan ha blivit utsatta för smitta, säger Johan Hedlund, enhetschef för smittskyddsenheten i Region Uppsala, till TT.

Det som har hänt är att en i personalen ovetandes blivit smittad av en patient, sannolikt i samband med hanteringen av ett blodprov. Det var vid tillfället inte känt att patienten hade syfilis. Det var således först efter upptäckten som kopplingen till personalen gjordes och det uppdagades att en faktiskt var smittad.

Personen i personalen visade sig ha haft lättare symtom och hade arbetat under en period. Då uppstod frågan om patienter kunde ha varit smittade. Alla hygien- och säkerhetsrutiner ska ha följts, och därför bedömdes risken som ytterst liten berättar smittskyddsläkare Johan Edvin Nöjd för Läkartidningen.

– Samtidigt är det ju en sjukdom som är väldigt tråkig att inte få diagnostiserad och som kan ge allvarliga symtom efter många år. Men i tidiga stadier är den fullständig behandlingsbar med vanligt penicillin.

Därför, berättar han, valde man att informera alla berörda patienter, även om det kanske gör att man skrämmer upp patienter i onödan.

Detaljer kring exakt hur det upptäcktes att patienter kan ha utsatts för smittan vill regionen inte lämna ut.

– Men det var genom ett syfilisfall som upptäcktes för några veckor sedan. Som inte blivit smittad på mottagningen, men som har besökt mottagningen, säger Johan Hedlund till TT.

Enligt smittskyddsenheten har den gynekologiska mottagningen inte brustit i sina hygienrutiner.

– Vi vet att mottagningen verkligen har jobbat enligt alla hygienrutiner som finns. Men det är en väldigt speciell kedja av händelser som gör att vi inte kan utesluta att det här har skett.

Syfilis är en allvarlig sjukdom som kan leda till permanenta skador på nervsystemet och kroppens organ om den inte upptäcks och behandlas. Om en kvinna är gravid och får syfilis kan smittan även föras vidare till fostret och ge fosterskador.

– Syfilis kan potentiellt ge väldigt svåra skador. För en del läker det ut på, men man kan få neurologiska skador. Men man botar syfilis väldigt lätt med antibiotika, på det sättet är det viktigt att få tag på de här personerna, säger Hedlund.

Flera av kvinnorna som uppmanats att testa sig har redan gjort det, enligt smittskyddsenheten. Provsvar dröjer dock till senare den här veckan.

Situationen som uppstått är extremt ovanlig, enligt Johan Hedlund.

– Vi har hittat samma räcka av omständigheter i slutet av förra sekelskiftet, mellan 1800- och 1900-talet.

Syfilis förde under 1990-talet en tynande tillvaro i Sverige, men sedan millennieskiftet har det skett en stadig ökning. Under 2021 rapporterades 591 fall av sjukdomen, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med 2020, enligt de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten.

– Framför allt har man sett en ökning bland män som har sex med män. Men det är en smitta som finns bland både män och kvinnor. Det är fortfarande väldigt, väldigt låga antal, säger Johan Hedlund.

Syfilis

Syfilis är en bakteriesjukdom som länge varit nästintill obefintlig i Sverige. De senaste åren har förekomsten ökat kraftigt, främst bland män som har sex med män.

Under 2021 rapporterades 591 fall av sjukdomen, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med 2020.

Syfilis är en allvarlig sjukdom och kan leda till permanenta skador på nervsystemet och kroppens organ efter flera år om den inte upptäcks och behandlas. Behandling sker med antibiotika.

Källa: Folkhälsomyndigheten, RFSL