Från vänster: Ameli Norling, Marina Tuutma, Cecilia Linder, Annicki Oscarsson och Daniel Moberg. Foto: Pär SandellDen 31 mars 2024 måste regionerna redovisa en plan för arbetet mot det av Socialstyrelsen framtagna riktvärdet.

Men när tidningen Dagens Medicin i maj rapporterade om arbetet framgick det att mycket återstår: »Till dags dato har endast Norrbotten, Uppsala och Gotland fattat beslut i enighet med Socialstyrelsens riktvärde, enligt uppgifter sammanställda av Sveriges läkarförbund. Det innebär att endast en region – Uppsala – har tillkommit sedan Dagens Medicin kartlade frågan i slutet av september förra året.«

Till detta ska dock läggas att ett antal regioner fattat beslut om att ta fram handlingsplaner för att nå samma mål.

I går, torsdag, arrangerade Distriktsläkarföreningen ett seminarium i Visby under Almedalsveckan, med rubriken »Vägen till full läkarbemanning i primärvården«.

De två regionrepresentanter som var med, Cecilia Linder, regionråd (M), Region Uppsala, och Annicki Oscarsson, regionråd (KD), Region Östergötland, var båda positiva till riktvärdet och i båda regionerna är handlingsplaner på väg.

Men båda politikerna framhöll samtidigt att det svåra ekonomiska läget för regionerna gör att det just nu saknas pengar för att fullt ut genomföra det man vill göra med anledning av riktvärdet.

Efter seminariet konstaterade distriktsläkaren och moderatorn för seminariet, Daniel Moberg från Distriktsläkarföreningen, att det finns en risk för att arbetet mot riktvärdet kan fördröjas på grund av den ekonomiska situationen.

Men han framhöll även att det är positivt att regionerna försöker att arbeta med frågan.

Förutom Daniel Moberg, Cecilia Linder och Annicki Oscarsson, bestod panelen av Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen och Ameli Norling, hälso- och sjukvårdschef inom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Ingen av deltagarna ville avfärda målet om 1 100 listade patienter per allmänläkare som orealistiskt. De var dock överens om att mycket arbete återstår.

– Det går inte att åstadkomma det om man inte har tillräckligt med specialister i allmänmedicin, sa Marina Tuutma.