I Integritetsskyddsmyndighetens rapport, som presenterades på onsdagen, konstateras att sex av tio personuppgiftsincidenter är orsakade av den mänskliga faktorn när det gäller alla verksamhetsområden såsom privata företag, skolor, eller sjukvård. Inom hälso- och sjukvården var siffran lite större: sju av tio, vilket Imy påpekar är anmärkningsvärt med tanke på den potentiella känsligheten i information. Incidenter kan tolkas som röjda personuppgifter, exempelvis journaluppgifter, men även exempelvis att register med uppgifter har råkat tas bort.

Under förra året rapporterades 5 300 incidenter i landet totalt sett. Av dessa skedde 19 procent inom hälso- och sjukvården. Det är det verksamhetsområde som stod för näst flest anmälningar, där statliga myndigheter hade flest på 26 procent.

Den vanligaste typen av incident inom hälso- och sjukvården handlar om att uppgifter har skickats till fel mottagare. Det rör sig om hela 43 procent, vilket är en ökning med 8 procentenheter jämfört med föregående år. Felskick visade sig vara vanligt inom andra verksamhetsområden också. Exempelvis står kategorin för 57 procent av incidenterna inom finansiell sektor.

Imy tror dock att det förekommer betydligt fler incidenter än vad som har rapporterats. I en jämförelse med andra nordiska länder har exempelvis Danmark tre gånger så många anmälningar och Finland dubbelt så många, sett till folkmängden.

– En av de rekommendationer vi lyfter fram i rapporten är just att verksamheter bör vidta olika organisatoriska och tekniska åtgärder för att minska risken för misstag. Det kan till exempel handla om att tekniskt förhindra att medarbetare sparar information på exempelvis USB-minnen eller att förhindra att icke godkända program och appar kan installeras på verksamhetens datorer eller mobiltelefoner, säger Andrea Amft, analytiker på Imy, i ett pressmeddelande.

Rapporten finns på Imys webbplats.

Läs också:
Hjärnröntgenbilder utlagda på nätet – Region Skåne ser över säkerheten
Region Skåne får sanktionsavgift – hälsouppgifter försvann i tvätten