Tanken är att den nationella vårdförmedlingen ska kapa köerna till vården, genom att låta patienter som väntar på vård få möjligheten att välja om de vill ha behandlingen eller operationen utförd på annat håll i landet. Nu har regeringen beslutat om flera uppdrag som ska underlätta vägen dit.

E-hälsomyndigheten blir den myndighet som ska ta fram själva infrastrukturen för att vårdgivare ska kunna söka sig fram till snabbare alternativ. Det nationella vårdsöksystemet ska innehålla information om samtliga vårdgivare i landet och vilket vårdutbud de har. På sikt ska systemet också tillgängliggöra lättöverskådlig information om vårdgivare och väntetider för patienter.

Tillsammans med Socialstyrelsen ska E-hälsomyndigheten också ta fram förslag till en nationell plan för att möjliggöra en sådan vårdförmedling. De ska bland annat lämna förslag på ytterligare statliga insatser som kan underlätta i processen mot att erbjuda patienter vård hos andra vårdgivare med ledig kapacitet eller kortare köer.

Även om vårdförmedlingen ännu inte har tagit form har Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten också fått i uppdrag att omgående genomföra insatser för att stärka möjligheten till att få vård utförd på annat håll i landet. Detta ska ske bland annat genom att ta fram en nationell lägesbild av offentliga och privata vårdgivares möjligheter att ta emot patienter utifrån. Fokus ska till att börja med ligga på vanliga cancerdiagnoser, såsom kolorektalcancer, bröstcancer och prostatacancer.