Med tre stora vitesförelägganden i miljonklassen har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, de senaste åren krävt bot och bättring när det gäller bristen på vårdplatser på flera håll i landet. Från Region Uppsala har myndigheten krävt 20 miljoner för ett otillräckligt antal vårdplatser på Akademiska sjukhuset. Även situationen på Sunderby sjukhus och sjukhuset i Sundsvall har lett till viten på 15 respektive 10 miljoner. Regionerna har förstås inte jublat, och en lång juridisk karusell inleddes efter Uppsalas protester. I veckan kom till slut beskedet att Högsta förvaltningsdomstolen väljer att inte pröva vitet mot Region Uppsala. Det innebär att Kammarrättens bedömning står fast: Ivo hade visserligen grund för att förelägga regionen att vidta åtgärder, men inte lagstöd för den exakta utformningen av kraven. Det går alltså inte att kräva ett visst antal vårdplatser, som Ivo gjort.

Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler var efter beskedet lättad, men även i Norrbotten och Västernorrland hörs glada toner.

Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland. Foto: Josefine Johansson

– Det här beslutet går i den linje som vi eftersträvar, nämligen att fortsätta att arbeta med en konstruktiv dialog för att hitta lösningar, snarare än att jobba med viten. Ur det perspektivet är det ett positivt ställningstagande från domstolen, säger Magnus Johansson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland.

Regionen är just nu nära att nå upp till Ivos krav på 219 tillgängliga vårdplatser på sjukhuset i Sundsvall, om än långt efter att tidsfristen gått ut.

– I dag har vi 216 vårdplatser och vår förhoppning är att Ivo ska dra tillbaka sitt vite, eftersom vårt strategiska arbete att skapa nya vårdplatser har gett så god effekt. Om de väljer att lägga ett vite för tre vårdplatser skulle jag bli förvånad, säger Magnus Johansson.

Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Norrbotten. Foto: Simon Eliasson

Norrbotten valde, till skillnad från Västernorrland, att överklaga vitet.

– Vi har såklart följt med stort intresse vad som händer med Uppsala, men eftersom vi har lämnat in vår överklagan och väntar på svar förändrar Högsta förvaltningsdomstolens beslut ingenting för oss i dagsläget, säger regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Näsvall.

Även om hon ser det juridiska utfallet som »väldigt bra för Region Uppsala« vill hon inte ta ut något i förskott för egen del. Hon är dock kritisk till hur Ivo använder sig av viten som verktyg för att driva förbättringar.

– Men man kan undra om de här verktygen ger den effekt som man önskar. Det blir ju inte fler vårdplatser för att man utdömer ett vite. Vad som är en vårdplats är också en komplex fråga, i och med exempelvis arbetet mot en nära vård, där mer vård ska ges i hemmet. Så jag tycker att det blir lite för endimensionellt att fokusera på en siffra, säger Pia Näsvall.

Läs också:
Inget miljonvite på grund av få vårdplatser på Akademiska sjukhuset
Region Norrbotten vill se avslag för Ivos miljonkrav: »Har inget lagstöd«
Sundsvall missar Ivos vårdplatsmål – direktör vädjar om att få slippa vite
Ivo berett att backa om miljonviten: »Det är patientsäkerheten som styr«