Från vänster: Rachel De Basso (S), ordförande i regionstyrelsen för Region Jönköpings län, Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet, Antje Dedering, förbundsdirektör för Vårdföretagarna, Lisa Kirsebom, moderator, Julia Borg, ST-läkare och styrelseledamot i Sylf och Natasha Olsson, vice ordförande i Sveriges läkarförbund student. Foto: Pär Sandell

I seminariet, som arrangerades av Läkarförbundet under Almedalsveckan i Visby, diskuterades bland annat möjliga nya inslag i framtida kollektivavtal.

Två yngre läkare, Natasha Olsson, vice ordförande i Sveriges läkarförbund student, och Julia Borg, ST-läkare och styrelseledamot i Sylf, Sveriges yngre läkares förening, framhöll frågor som är viktiga för dem och andra yngre läkare. Det handlade om alltifrån höjda ingångslöner till att skapa goda möjligheter att kombinera klinisk verksamhet och forskning.

Bland möjliga frågor att lyfta in i kommande avtal nämndes reglering av utbildningsplatser och jourbefrielse under graviditet. Dessutom lyftes frågan om problemet med att underläkare förväntas utföra sjuksköterskeuppgifter, något som även nyligen togs upp i en debattartikel i Läkartidningen. Men om det är möjligt att få in en skrivning i avtalet om att man som underläkare inte måste göra omvårdnadsuppgifter mot sin vilja, gav seminariet inget svar på.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale konstaterade att förbundet ännu inte är färdigt med sina yrkanden inför nästa förhandling. Det nuvarande kollektivavtalet löper ut den 31 mars nästa år. I november är det dags för Läkarförbundet att lämna över sina yrkande till motparten, Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Men Sofia Rydgren Stale slog samtidigt fast att:

– För oss är det självklart att läkare ska göra läkaruppgifter.

Hela seminariet finns att se på Läkarförbundets Facebook-sida.