Det visar den nya hälso- och sjukvårdsrapporten från Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Den presenterar ett urval av kvalitetsindikatorer för att ge en lägesbild av vården.

Tillgängligheten och väntetiderna i specialiserad somatisk vård ser fortsatt ut att försämras. Andelen som väntat max 90 dagar till ett första läkarbesök har under de tio åren fram till 2022 minskat från 90 procent till 70.

Tiderna till operation eller behandling uppvisar liknande mönster. På 10 år har andelen som väntat max 90 dagar sjunkit 30 procentenheter. Under 2022 syns dock en liten återhämtning.

De regionala skillnaderna är stora. 2022 var ett bottenår för många regioner, men Norrbotten och Jämtland Härjedalen ligger lägst på 45–46 procent som väntat mindre än 90 dagar. Stockholm och Halland ligger på 90.

Men patienternas syn på vården behöver inte vara dålig för det. I exempelvis Norrbotten är 90–91 procent av sjukhuspatienterna nöjda. I primärvården är den senaste siffran från 2021 och ligger på 80 procent.

– Hälso- och sjukvårdsrapporten slår fast att vi har goda medicinska resultat i Norrbotten och att våra patienter är nöjda. Den pekar också på att trycket på vården i Norrbotten är högt och att vi fortsatt behöver se hur tillgängligheten kan förbättras, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Norrbotten, i ett pressmeddelande.

Helhetsintrycket hos patienter runtom i landet som besökt sluten- och/eller öppenvård på sjukhus är ganska högt, runt 90 procent. För vårdcentraler är det 79.

Alla områden som handlar om patienternas syn på vården har förändrats relativt lite genom åren i landet i stort. Förutom en detalj som också får ett lägre betyg av patienterna.

För när det gäller förtroendet för sjukvården kan man ana att pandemins puckel är passerad. Åren närmast innan pandemin låg förtroendet för sjukvården i sin helhet ganska stadigt på lite drygt 60 procent. Åren 2020 och 2021 gick det upp till 69 procent, för att 2022 gå ned till 62. Mönstret är detsamma i primärvård och sjukhusvård.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2023 innehåller en stor mängd data och tar även upp aspekter som måluppfyllelse, sjukdomsförekomst och säker vård. Du hittar rapporten på SKR:s webbplats Vården i siffror.