– Han har medicinsk bakgrund, han har arbetat i förvaltning och lett myndighet under en längre period, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) om att det blev Jean-Luc af Geijerstam.

Han blir ordförande i den parlamentariska kommitté, med företrädare från alla riksdagspartier, som ska ta fram underlag till regeringen. Arbetet ska vara klart i juni 2025 och ska ge en bas för hur staten ska kunna ta ett större eller hela ansvaret för hälso- och sjukvården.

Syftet är att göra vården mer likvärdig och jämlik oavsett var den enskilde bor i landet. Kommittén ska inte lägga fram några lagförslag, det är en sak för regeringen senare.

Direktiven för arbetet presenterades för en vecka sedan.

– Det första steget på möjligheternas väg till mer nationellt styrd vård, sa KD-ledaren och vice statsministern Ebba Busch då om vad regeringen och framför allt Kristdemokraterna hoppas ska bli resultatet.

Jean-Luc af Geijerstam har, som Acko Ankarberg beskriver det, ytterligare en erfarenhet som regeringen anser är viktig för kommittén.

– Han och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har varit väldigt bra på att ständigt lyfta fram patienterna , att det på riktigt är personcentrerad vård och att det är utifrån det man ska bedöma vården.

Läs också:
Regeringen vill ha parlamentarisk kommitté om förstatligad vård
Vårdanalys GD: »Behovet av oss är kanske större än någonsin«