Interna miljörevisioner och konferensdagar är några av de aktiviteter som dras in för att klara ekonomin. Man ska även minska på antalet obligatoriska utbildningsdagar.

Sjukhusledningen ser över möjligheten att minska rapporteringen, om exempelvis vårdproduktion, och i lönesystemen, och färre medarbetare ska arbeta med administrativa uppdrag utanför sjukhuset.

Parallellt med detta ska man identifiera fler icke-vårdnära administrativa rutiner och uppdrag som kan avslutas eller pausas, meddelar sjukhusledningen i ett pressmeddelande.

Ledningen framhåller att antalet akutoperationer ökar och att även antalet remisser in till sjukhuset gått upp, med 7 procent på årsbasis.

Detta sker samtidigt som personal- och pensionskostnaderna ökar, som Läkartidningen tidigare rapporterat.

Resultatet hittills i år är -537 miljoner kronor, motsvarande 6,2 procent av omsättningen.

Av pressmeddelandet framgår också att sjukhusdirektören har fått sjukhusstyrelsens uppdrag att identifiera tjänster och aktiviteter som sjukhuset inte längre ska arbeta med, vilka ska lämnas över till vårdgivare som redan har uppdraget.

Läs mer:
Så vill ledningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset miljonspara
Sahlgrenskas ledning vädjar till regionen om hjälp med underskottet
Psykiatriska mottagningar kan stängas efter Sahlgrenskas sparkrav