Regeringen fattar årligen beslut om nya löner för de högre lärosätenas rektorer.

Läkartidningen har begärt ut besluten för rektorerna för de lärosäten som har läkarutbildning. Besluten gäller retroaktivt från den 1 oktober 2022.

Toppar ligan gör Karolinska institutets rektor Annika Östman Wernerson, vars lön sattes till 146 000 kronor i månaden när hon utsågs till rektor i mitten av februari. Men hon når alltså inte upp till samma nivå som lärosätets tidigare rektor Ole Petter Ottersen som lämnade posten sista februari. Han slutar på en lön på 150 000 kronor i månaden.

Till rektorerna för de andra lärosätena med läkarutbildning är det sedan ett rejält hopp.

  • Läkaren Annika Östman Wernerson, rektor på Karolinska institutet. 146 000 kronor i månaden. Hennes lön sattes när hon utsågs till rektor i mitten av februari 2023.
  • Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet: 131 900 kronor i månaden.
  • Läkaren Erik Renström, rektor för Lunds universitet: 131 500 kronor i månaden.
  • Ewa Wiberg, rektor för Göteborgs universitet: 130 600 kronor i månaden.
  • Jan-Ingvar Jönsson, rektor för Linköpings universitet: 129 300 kronor i månaden.
  • Hans Adolfsson, rektor för Umeå universitet: 129 200 kronor.
  • Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet: 118 200 kronor i månaden.