Beslutet att tillsätta Ulrika Sundquist som ny regiondirektör togs vid ett extra sammanträde i regionstyrelsen på måndagen.

Ulrika Sundquist har tidigare arbetat i Region Norrbotten, dåvarande landstinget, 2007–2019. Det mesta av den tiden var hon HR-direktör, men hon var också tillförordnad regiondirektör några månader under 2019. Sedan hon flyttat till Stockholm har hon också suttit i Nationella vårdkompetensrådet 2020–2022.

Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande, säger i ett pressmeddelande att Ulrika Sundquist känns som ett självklart val. En stor anledning är att kompetensförsörjning är en nyckelfråga för Norrbotten, och det är något som hon har stor erfarenhet av.

Ulrika Sundquist själv säger att hon kommer att fokusera på samverkan både internt inom regionen, och externt, för att jobba med kompetensförsörjningen.

– Vi behöver attrahera nya medarbetare, men vi behöver också säkra en hållbar arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter för att behålla våra nuvarande medarbetare. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med alla kollegor i regionen.