68 procent av de intervjuade uppger att deras verksamheter råkat ut för externa dataintrång eller överbelastningsattacker (DDOS) sedan 2021.

Det här framkommer i en enkät från IT-företaget Soti, som låtit intervjua 150 IT-ansvariga i vårdverksamheter med minst 50 anställda runtom i Sverige. Enkäten är en del av en global rapport som inkluderar totalt nio länder, däribland USA, Nederländerna och Australien.

Överbelastningsattacker i utpressningsförsök har ökat i Sverige enligt enkäten. När en motsvarande enkät gjordes förra året, uppgav 27 procent att deras verksamhet råkat ut för attacker det senaste året. I år var siffran 39. I snitt bland alla nio länder i enkäten var siffran 35 procent.

Men alla läckor är inte av extern natur. 63 procent av de svenska IT-ansvariga uppgav att man haft interna dataläckor det senaste året, antingen medvetet utförda eller av misstag. I Kanada uppgav endast 32 procent att det inträffat, medan siffran i Nederländerna var 76.

98 procent av IT-ansvariga i Sverige anser också att deras arbetsplats har en föråldrad teknik. Det är dock en mindre andel, 29 procent, som anser att föråldrad teknik exponerar verksamheterna för säkerhetsrisker.

Läs även:
Ökade IT-attacker mot sjukvård