NPOF slår alltså fast att fyra forskare med koppling till Karolinska institutet gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning.

NPOF har prövat misstankar gällande fem artiklar inom cancerområdet. NPOF kommer, efter att ha tagit hjälp av en sakkunnig, fram till att bilder i en av artiklarna har manipulerats och förfalskats. Att förfalskningen inte påverkat artikelns resultat eller slutsats påverkar inte nämndens bedömning.

Nämnden noterar att artikeln inte specificerar medförfattarnas bidrag men anser att alla fyra haft ansvar för artikeln och för att innehållet var korrekt. Samtliga bedöms därför ha agerat grovt oaktsamt.

Forskarna själva bestrider att de agerat grovt oaktsamt och därmed gjort sig skyldiga till oredlighet.

Nämndens ordförande och en av ledamöterna förklarar sig skiljaktiga. De anser att bara de två korresponderande författarna agerat grovt oaktsamt. De två medförfattarnas skyldighet att kontrollera innehållet i artikeln går inte lika långt och djupt och kan därför inte sägas ha agerat grovt oaktsamt, anser de.

I tre artiklar bedömer nämnden att det handlar om förbiseenden och slarv. Därigenom har forskarna inte agerat grovt oaktsamt, enligt NPOF. När det gäller den femte artikeln gör den sakkunnige bedömningen att misstankarna om oredlighet är felaktiga.