Martin Andersson kommer närmast från posten som biträdande områdeschef i akutsjukvården i Västmanland. Men nu blir han alltså hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

– Martin Andersson har stor erfarenhet av produktion, förändringsarbete och samverkan. Han är beredskapsöverläkare samt medicinsk sakkunnig i sjukhusbygget i Region Västmanland. Det är värdefulla erfarenheter för att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården i Region Gävleborg, säger Göran Angergård, regiondirektör i Gävleborg, i ett pressmeddelande.

Martin Andersson efterträder Johan Kaarme som blir avdelningschef för smittskydd och hälsoskydd vid Folkhälsomyndigheten.