Införandet av den nationella läkemedelslistan öppnar för att införa generisk förskrivning, där det inte är ett specifikt läkemedel utan en substans som förskrivs.

Nu ger regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att förbereda för att ett läkemedels substansnamn ska kunna ingå i de register som Läkemedelsverket tillhandahåller till E-hälsomyndigheten om läkemedel och som används vid förskrivning och expediering till patienter.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) ser det som ett steg mot generisk förskrivning av läkemedel, vilket »underlättar för personal och bidrar till en högre patientsäkerhet«.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast i slutet av maj nästa år.

Införandet av den nationella läkemedelslistan har blivit en riktig långbänk och tidigare i år fattade riksdagen beslutet att skjuta upp den obligatoriska anslutningen ytterligare – till 1 december 2025. Syftet med listan är att vårdgivare ska kunna ta del av vilka läkemedel patienter har förskrivna, alltså samma information som landets alla olika apotek redan har.