I Sverige är det Läkemedelsverket som har startat ett tillsynsärende. Detta efter att myndigheten har fått frågor om certifieringen från vården och andra aktörer, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Kuvösen är tillverkad av företaget International Biomedical, och används för att vårda nyfödda under ambulansfärder.

Bakgrunden till utredningen är att den CE-märkning som företaget har använt för kuvöserna gick ut i juni förra året. Myndigheten utreder också om bolaget har hämtat certifikatet från en äldre produkt från tillverkaren, och alltså inte har gällt för just denna kuvös, rapporterar Ekot.

Enligt Ekot förbereder flera regioner en dispensansökan för att ändå kunna fortsätta använda produkten. Region Uppsala är en av dem.

– Ja, att inte använda den, det är inte ett alternativ. Vi måste ha de här transportkuvöserna för att kunna frakta för tidigt födda barn till specialistkliniker, säger Carl Martin Gölstam, Region Uppsalas regionjurist, till radion.

Ekot har sökt tillverkaren av kuvöserna för en intervju, utan att få svar. Läkartidningen söker också tillverkaren.