Förra året hade 169 barn väntat i över ett år för att få en neuropsykiatrisk utredning hos barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Fyra av dessa ska ha väntat i mer än 541 dagar, nära ett och ett halvt år. För att beta av köerna finns nu en strategi från ledningens sida om att lägga mindre tid på enskilda utredningar och på så sätt spara tid, enligt interna dokument som P4 Stockholm har tagit del av. Men flera medarbetare uppges vara kritiska.

– Vad är målet egentligen? Är det att vi ska göra bra bedömningar eller att vi ska korta ner köer? Känslan är att vi tummar på kvaliteten för att det inte ska bli köer, säger psykologen Fredrik Ekesten.

Göran Rydén, verksamhetschef på BUP, menar dock att den nya utredningsmodellen ger mer vård till fler. Åtgärder som krävs för att komma fram till en korrekt diagnos ska heller aldrig prioriteras bort, menar han. Men det behövs inte alltid så många olika typer av tester, säger han.

– För många patienter kan man komma mycket snabbare till diagnos utan att man egentligen förlorar så mycket i kvalitet.

Över 3 000 barn väntar på att utredas för ADHD och autism i Region Stockholm. I snitt får hälften av barnen ett första besök inom en månad, som vårdgarantin kräver, och knappt 70 procent får en utredning inom tre månader.