I mars dömdes läkaren, delvis mot sitt nekande, till fyra års fängelse i tingsrätten för grovt narkotikabrott, två fall av grovt bokföringsbrott, två fall av skattebrott och ett fall av grovt skattebrott, samt osant intygande. Läkaren fick också näringsförbud i sju år. Fallet har kopplats till en härva om organiserad brottslighet och penningtvätt genom fastighetsaffärer.

Däremot friades läkaren på två av nio punkter: för tagande av muta i samband med misstänkt förskrivning av tillväxthormon, samt olovlig befattning med falska pengar då ett stort antal falska 100-dollarsedlar hittades på läkarens klinik.

Domen överklagades till hovrätten. Där har en ny dom nu kommit.

Läkaren frias från det grova narkotikabrottet. Rätten menar att bevisningen inte är tillräcklig. Åklagaren har bland annat lutat sig emot brister i journalföring när det gäller de narkotikaklassade preparaten, men hovrätten påpekar att det inte kan medföra straffansvar för narkotikabrott.

Däremot fälls läkaren för de två punkterna som ogillades i tingsrätten: tagande av muta och olovlig befattning med falska pengar. Utgången blir att läkarens fängelsedom mildras från fyra år till två år.

Inför hovrättsförhandlingen motsatte sig läkaren åklagarens yrkanden om straff för tagande av muta och olovlig befattning med falska pengar.

Åklagaren hade bland annat lagt fram bevisning i form av textmeddelanden mellan läkaren och andra personer, där det ser ut som att läkaren tagit emot pengar för omotiverade recept. Läkaren har hävdat att det har rört sig om efterskottsbetalning för undersökningar, vilket rätten bedömer är en efterhandskonstruktion.

När det gäller de falska pengarna har läkaren inte motsagt att de är falska, däremot har hen sagt att avsikten aldrig var att sätta dem i omlopp. Rätten har »svårt att se någon annan förklaring« än att läkaren var beredd att prångla ut de falska sedlarna.

Den tidigare utredningen av läkarens fall visade bland annat att hen, som haft avtal med en region, inte bokfört sin verksamhet eller betalt skatt på rätt sätt. Hovrätten har beslutat att läkarens företag ska betala en företagsbot på två miljoner kronor. Därmed ändrar hovrätten den tidigare domen från tingsrätten, som avslog åklagarens begäran om företagsbot.

Läs även:
Läkare får näringsförbud och döms till fyra års fängelse för grova brott 
Läkare åtalad för narkotikabrott, mutbrott och bokföringsbrott