I en rapport spår Socialstyrelsen att regionernas och statens totala kostnad för läkemedel och handelsvaror inom läkemedelsförmånen ökar från 31,8 miljarder kronor 2022 till 37, 8 miljarder 2025.

Inom onkologin spås en kostnadsökning från 4,5 miljarder kronor till 5,2 miljarder 2025.

Om regionernas totala kostnader för läkemedelsförmånen överstiger ett belopp på 33 485 miljoner kronor med mer än 3 procent, förbinder sig staten att finansiera hälften av det belopp som överstiger 3 procent.