I dag får privata aktörer utan avtal med regioner inte köpa in vaccin av staten eller läkemedelsbolagen. Ansvaret för att distribuera vaccin mot covid-19 från läkemedelsbolagen till regionerna har hittills legat hos Folkhälsomyndigheten och staten har stått för notan.

Jacob Forssmed (KD), socialminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Vaccination mot covid-19 kan i dag bara ges inom verksamheter som drivs av eller har avtal med regionerna. Samtidigt är det många som efterfrågar en bredare tillgång till vaccin än det som Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regionernas genomförande medger, till exempel föräldrar som vill låta vaccinera sina barn eller inför en resa. Den här situationen har varit otillfredsställande och gjort att Sverige skilt sig från många andra jämförbara länder. Därför vill vi låta myndigheten utreda detta, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

Nu ska myndigheten undersöka om det går att överlåta och distribuera vaccin till privata aktörer. För att det ska gå måste det finns ett nationellt överskott av vaccin, och staten ska inte heller gå back ekonomiskt på det.

Samtidigt lyfter Folkhälsomyndigheten fram vikten av att vaccinera sig hos dem som inkluderas i rekommendationerna. Äldre som vaccinerat sig med en påfyllnadsdos under hösten fick ett betydligt bättre skydd mot allvarlig sjukdom och död, enligt en ny rapport. Även i en studie från förra året, där FHM undersökt skyddseffekten från vaccinet när det gäller allvarlig sjukdom hos äldre, visade resultaten att den fjärde dosen covid-19 hade god skyddseffekt.

Den nuvarande rekommendationen är att alla som är 65 år eller äldre, samt personer som är 18 år eller äldre och tillhör en medicinsk riskgrupp, bör vaccinera sig med en ny påfyllnadsdos en till två gånger per år.

Läs även:
FHM slopar covid-vaccin till unga: »Som ett vanligt förkylningsvirus«