Under torsdagseftermiddagen gick Nus upp i förstärkningsläge – det nästa högsta beredskapsläget. Det beror på att sjukhuset just nu kämpar med ett mycket ansträngt vårdplatsläge.

– Trots all ansträngning från personalen behöver vi kraftsamla för att vidta ytterligare åtgärder, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i ett pressmeddelande från Region Västerbotten.

Under natten till torsdagen tvingades sjukhuset för första gången ställa in vanliga vårdsängar på akutmottagningen. Det gjordes eftersom det var helt fullt på alla vårdavdelningar, samtidigt som nya patienter behövde sjukhusvård. Extrapersonal kallades också in.

– Vi gör allt vi kan för att ta hand om de patienter som behöver vård. Det går, men det är väldigt ansträngt, säger Brita Winsa till SVT Nyheter Västerbotten.

Hon beskriver åtgärden som ovanlig för Nus.

– Det är väldigt ovanligt, jag vet att det har förekommit på andra ställen i landet men vi har inte behövt göra det.

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör. Foto: Anders Alm/ Region Västerbotten.

Enligt henne brukar veckorna efter midsommar vara de allra tuffaste. Från den 19 juni har primärvårdsjouren i Umeå sommarstängt på grund av läkarbrist, vilket har lett till ett ökat tryck på akutmottagningen. Samtidigt har Nus färre vårdplatser öppna för att personalen ska kunna få semester.

Brita Winsa bedömer att det höjda beredskapsläget minst måste kvarstå in i nästa vecka, beroende på hur läget utvecklar sig.

Regionen uppger i pressmeddelandet att den nu går igenom olika förslag på åtgärder. Enligt SVT Västerbotten är några alternativ som regionen arbetar med att försöka skriva ut patienter tidigare, ställa in operationer, skicka patienter till sjukhusen i Lycksele och Skellefteå och locka personal att jobba extra genom höjda ersättningar.

– Vi försöker bland annat se över om vi kan få tag på personal som mot en högre ersättning kan komma in och jobba extra. Vi vill väldigt ogärna dra in folks semestrar, det är vår sista utväg, säger Brita Winsa till SVT Västerbotten.

Paula Johagen, som är verksamhetschef vid akuten på Nus, beskriver trycket som exceptionellt. Veckan efter midsommar var det 130–160 patienter per dygn. Det normala brukar vara runt 100 patienter. Samtidigt är det en hel del som söker sig till akuten, trots att de egentligen kan få hjälp på en annan vårdnivå.

– Många kommer för banala åkommor, säger hon till SVT Nyheter Västerbotten.

Region Västerbotten har tidigare beskrivit den här sommaren som en extra svår utmaning, eftersom man inte lyckats få ihop tillräcklig sommarbemanning. Endast 70 procent av vårdplatserna vid länets tre sjukhus kommer att vara öppna.

 

 

Förstärkningsläge

Förstärkningsläge är det näst högsta beredskapsläget som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att lokal eller regional särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner och stödfunktioner. På sjukhusen frigörs vårdplatser, bemanning utökas och planerad verksamhet ställs in.

Övriga lägen är stabsläge, som är den lägsta nivån, och katastrofläge som är det högsta.