Health Data Sweden, HDS, lanserades officiellt på tisdagen. Syftet med detta nav är att påskynda och förbättra utvecklingen med hälsodata i samhället. Navet riktar sig till små och medelstora företag samt offentlig verksamhet.

Navet består av flera aktörer som kan stå till hjälp på olika områden (se faktaruta), till exempel finansiering och utbildning. Där finns lärosäten såsom Högskolan i Halmstad och Karolinska institutet, regioner som Stockholm och Västerbotten, och andra samarbeten såsom Blue Science Park eller Digitalwell.

Med risk för att snurra in sig i diverse akronymer, kan man säga att svenska HDS är en av EU:s European Digital Innovation Hubs, förkortat EDIH. Sveriges och andra länders EDIH ingår tillsammans i ett europeiskt nätverk, vilket ska spänna EU:s digitala muskler ännu mer.

EDIH handlar inte bara om hälsodata utan samlar olika länders nätverk på flera områden. Syftet är att samla kompetens och finansiering inom EU.

Och det kan ses i ljuset av att EU håller på att arbeta fram olika så kallade dataområden. Som Läkartidningen tidigare berättat är ett europeiskt hälsodataområde det första av dessa. Det ska sätta en standard för dataöverföring inom EU och ge privatpersoner kontroll över sin delade hälsodata.

Läs mer om det nya svenska navet på HDS webbplats.

Läs även:
Sverige välkomnar förslag om hälsodata över EU-gränserna 
Smer kritiskt till förslag om område för hälsodata i Europeiska unionen

18 aktörer i digital utveckling

De 18 som vid lanseringen av HDS är med i samarbetet är: Kungliga tekniska högskolan, Blekinge tekniska högskola, Blue Sience Park, Bron, Digitalwell Arena, E-health Arena, EIT Digital, EIT Health, Halmstad högskola, Karlstad universitet, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Region Stockholm, Region Västerbotten, Stockholms universitet, Stockholm Science City, Stunts Life Science och Uppsala universitet