Strax före jul kunde Läkartidningen berätta att isländska myndigheter vill få till ett avtal om könsbekräftande kirurgi med Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sjukhuset har i dag ett avtal om vårdtjänster med flera underavtal med isländska myndigheter. Det täcker dock inte könsbekräftande kirurgi.

I ett mejl till Socialstyrelsen ville företrädare för Sahlgrenska universitetssjukhuset veta om det är ok att gå vidare med det hela.

»Så som vi uppfattar regelverket kan operation i Sverige endast kan ske om Socialstyrelsen beviljat ansökan avseende individ som är folkbokförd i Sverige. Vad gäller vid internationella överenskommelser, i detta fall Island, som har en motsvarande ansökningsprocess som i Sverige?«, undrade de.

Enligt mejlet har sjukhuset kapacitet att ta emot patienterna för behandling. Det är dock bara själva kirurgin som i så fall kommer att ske i Sverige.

Vad har då hänt? Inte så mycket visar det sig.

– Socialstyrelsen gav inget förhandsbesked utan svarade att ansökan ska lämnas in för respektive patient, säger Camilla Edlund Berg, projektledare vid Sahlgrenska International Care, som hanterar frågan, till Läkartidningen.

Hittills har inga ansökningar från isländska patienter skickats in.

– Det går i nuläget inte säga något mer om vad utfallet blir, utan vi kommer att avvakta Socialstyrelsens bedömning, säger Camilla Edlund Berg.