– Det finns massor med skräckexempel från vården, om hur exempelvis sjuksköterskor ägnar en halv dag åt att skriva in, skriva ut och restregistrera saker i en journal utan att de ens har hunnit träffa några patienter. Administrationen äter upp verksamheten och själva glädjen i arbetet, sa Elin Karlsson, Sjukhusläkarnas ordförande och moderator för en paneldiskussion i Almedalen om onödig administration i vården.

Hon tog bland annat upp en tio år gammal rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som pekade på att läkares tid och kompetens inte används på rätt sätt. Trots att ett decennium gått kvarstår problemet, höll myndighetens generaldirektör Jean-Luc af Geijerstam med om.

– Grundproblematiken finns helt klar kvar, och det är både intressant och sorgligt att läsa rapporten från 2013. Samtidigt är det här kanske en evig fråga som vi aldrig kommer att bli klara med.

Inte heller Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och regioner, SKR, var nöjd med utvecklingen.

– Jag tycker inte att tillräckligt mycket har skett och mycket ser fortfarande likartat ut.

Däremot förde pandemin med sig en del oväntade positiva effekter, sa han och fick medhåll av Ann-Marie Wennberg Larkö, Nationella vårdkompetensrådets ordförande och Sahlgrenska universitetssjukhusets avgående sjukhusdirektör.

– Pandemin var förstås förfärlig i sig, men den fick oss att inse att det fanns mycket vi kunde ta bort och ställa på vänt. Så skulle vi kunna resonera hela tiden, sa hon.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har man nu som uttalat mål att dra ner på just den onödiga administrationen.

– Vi har gått igenom alla olika professioner och arbetsbeskrivningar och vi har återinfört sjukvårdsbiträden, allt för att ha rätt kompetens på rätt plats.

Samtidigt listar man alla olika pågående projekt som berör sjukhuset och hyvlar där så krävs.

– Vi lägger in alltihop i ett enormt Excel-ark och så stryk, stryk, stryk. Vi måste göra så här för annars växer projekten vilt, sa Ann-Marie Wennberg Larkö.

Elin Karlsson påtalade att det finns goda exempel på verksamheter som lyckats banta administrationen, men att dessa inte sprids till resten av landet.

– Det ligger nog en del i förkortningen NIH – »Not Invented Here«. Man kanske inte vill ta till sig av initiativ som man inte själv har kommit på. »Kan vi verkligen ha deras schemasystem här hos oss?« sa Ann-Marie Wennberg Larkö.

Myndigheternas arbete driver också i viss mån administration, menade Fredrik Lennartsson.

– Vi ser en tillsyn som är mer framåtlutad och drivande och där till exempel Ivo ofta genomför en granskning av själva dokumentationen. Det är klart att sådant leder till väldigt mycket journaldokumentation, som kanske egentligen inte är så himla värdeskapande.

Samtidigt måste man komma ihåg att en del administration bygger på rekommendationer snarare än krav.

– Då kanske man kan tacka för möjligheten att följa rekommendationen, men välja att inte göra det, sa Jean-Luc af Geijerstam till publikens fniss.