Det nuvarande avtalet slöts i slutet av 2022 och skulle löpa ett halvår framåt. Nu har Regeringen och SKR förlängt det ett halvår till, alltså till utgången av 2023.

Avtalet reglerar bland annat ansvarsfördelningen mellan regionerna, staten och SKR. Staten fortsätter betala för inköpen av vaccin och distribuerar det till regionerna enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning.

Enligt avtalet ska regionerna också kommunicera Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och anpassa detta till särskilt utsatta grupper såsom personer 80+.

Totalt omfattar avtalet 300 miljoner kronor.

Avtalet »skapar förutsättningar att fortsätta säkerställa en jämn och hög vaccinationstäckning«, säger Rachel De Basso (S), ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, i ett pressmeddelande.