Det var i april som IT-störningar gjorde att privata vårdgivare, såsom vårdcentraler, hade svårt att komma in i journalsystemet PMO. Felet låg dock i ett annat system, VDI, som ger privata aktörer tillgång till PMO. Problem rapporterades en måndagsmorgon, och det dröjde till onsdag morgon den veckan innan problemen rapporterades avhjälpta.

Nu har en privat vårdgivare lex Maria-anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. I anmälan skriver företaget att det var driftstörningar under en period av flera dagar.

Det anmälande företaget skriver att man inte kom åt journaler, provsvar, tidböcker och annat, vilket var en patientsäkerhetsrisk. Det blev en fördröjning i journalskrivandet och vissa patientbesök fick skjutas fram.

Läs även:
Problem för privata vårdcentraler att nå Region Skånes journalsystem