Nu börjar alltså rättegången i Uppsala tingsrätt där Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet, står åtalad för brott mot etikprövningslagen. Rättegången skulle egentligen ha börjat i maj förra året, men sköts upp till 15 juni 2023 eftersom försvaret åberopat tre vittnen som inte var hörda under förundersökningen.

Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet. Foto: Privat

Det var våren 2020 som Åke Lundkvist och flera andra forskare tog blodprov på runt 450 vänner och bekanta i Stockholmsområdet för att titta på förekomst av antikroppar mot sars-cov-2.

I december 2021 åtalades Åke Lundkvist för brott mot etikprövningslagen.

Enligt vice chefsåklagare Micael Dahlberg är provtagningarna att bedöma som forskning och Åke Lundkvist ansvarig för att ha påbörjat forskningsprojektet utan att ha fått etikprövningstillstånd.

– Som lagtexten är utformad faller provtagning under etikprövningslagen om det sker i syfte att skaffa ny kunskap. De som genomfört blodprovstagningarna och undersökt resultaten har sinsemellan diskuterat och kommit fram till att det var skiftande resultat beroende på i vilken del av Stockholm som provtagningen skett. Dessutom hade det stått i tidningen att det var något slags projekt, sa Micael Dahlberg till Läkartidningen i samband med att han lämnade in åtalet.

– Då tycker jag att det är tydligt att det handlar om forskning, fortsatte han.

Enligt åklagaren har gärningen begåtts med uppsåt. Då kan påföljden bli böter eller fängelse i upp till två år.

– Min bedömning är att det är böter som gäller i det här fallet, sa han till Läkartidningen i december 2021.

Åke Lundkvist nekar till brott.

– Vi har aldrig betraktat vårt antikroppstestande bland vänner och bekanta som någon forskning eftersom det varken planerades, genomfördes, dokumenterades, analyserades eller var tänkt att publiceras vetenskapligt, sa han till Läkartidningen i en intervju hösten 2020.

Det är en ståndpunkt som han står fast vid.

– Nej, vi har absolut inte gjort någon forskning. Vi har testat vänner och bekanta med ett snabbtest under en period när det inte fanns några tester och alla frågade sig: har jag haft den här infektionen eller inte, säger han i P4 Uppland.

På frågan om vad det är han och de andra forskarna har gjort – om det inte är forskning – svarar han:

–Det kan ju inte kallas sjukvård heller, för det har vi ju inte bedrivit. Vår observation sedan, att det verkligen inte var någon flockimmunitet på gång – DET babblade vi med journalister om. Men det gör ju inte det vi har gjort till forskning.

Rättegången pågår under torsdagens eftermiddag och fortsätter under förmiddagen fredag 16 juni.

Läs också:
Uppsalaprofessor åtalas för brott mot etikprövningslagen