Under fredagen meddelades domen i målet där Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet, stått åtalad för brott mot etikprövningslagen.

Enligt rätten har han alltså inte gjort sig skyldig till brott. Under rättegången pläderade vice chefsåklagare Micael Dahlberg för att provtagningarna är att bedöma som forskning och Åke Lundkvist ansvarig för att ha påbörjat forskningsprojektet utan att ha fått etikprövningstillstånd. Han hävdade också att Åke Lundkvist handlat med uppsåt.

Men rätten håller alltså inte med.

»Åklagaren har inte, mot de invändningar Åke Lundkvist gjort, lyckats styrka att ifrågavarande provtagning utgjort ett led i ett forskningsprojekt. Inte heller är det klarlagt att Åke Lundkvist haft någon ledande roll i undersökningarna. Mot denna bakgrund kan inte åtalet bifallas utan ska lämnas utan bifall« säger rätten i domen.

Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet. Foto: Privat

Läkartidningen söker Åke Lundkvist för en kommentar.

Hans försvarsadvokat Hanna Lindblom säger till Läkartidningen att hon inte är förvånad över domen.

– Den kom inte som en överraskning. Det här kunde inte bli en fällande dom eftersom forskningsbegreppet inte är uppfyllt. Det är inte ens utrett att Åke Lundkvist har varit forskningsledare, som också är en förutsättning för att han ska kunna dömas.

Hon säger också att hon ringde sin klient så fort domen meddelats.

– Det är en press att stå under åtal. Även om han inte är förvånad över domen så är han givetvis lättad.

Vice chefsåklagare Micael Dahlberg har ännu inte bestämt om han kommer att överklaga domen.

»Jag har knappt hunnit läsa domen eftersom jag varit i rätten. Jag har tre veckor att fundera«, uppger han i ett mejl till Läkartidningen.

Det var våren 2020 som Åke Lundkvist och flera andra forskare tog blodprov på runt 450 vänner och bekanta i Stockholmsområdet för att titta på förekomst av antikroppar mot sars-cov-2.

I december 2021 åtalades Åke Lundkvist för brott mot etikprövningslagen. Själv har han hela tiden nekat till brott.

– Vi har aldrig betraktat vårt antikroppstestande bland vänner och bekanta som någon forskning eftersom det varken planerades, genomfördes, dokumenterades, analyserades eller var tänkt att publiceras vetenskapligt, sa han till Läkartidningen i en intervju hösten 2020.

Läs också:
Professor åtalad för testning av 400 vänner – nu börjar rättegången