Från Justitiedepartementet har beskedet återkommande varit att tilläggsdirektiven till utredningen om »Åtgärder för att stärka återvändande­verksamheten« ska presenteras under våren. Här kommer frågan om kommuners och myndigheters informationsplikt om papperslösa att tas upp, inklusive ett eventuellt undantag för vårdanställda.

Men våren är över och migrationsminister Maria Malmer Stenergård (M) har inte presenterat några tilläggsdirektiv kring anmälningsplikten, skriver Altinget.se.

Förklaringen är att departementet har mycket att göra, meddelar ministern.

»Det finns mycket som behöver tas itu med för att nå ett paradigmskifte i migrationspolitiken. Vi jobbar så hårt vi kan på flera parallella områden och inom kort kommer tilläggsdirektiven som rör informationsplikten att presenteras«, skriver hon i en skriftlig kommentar till Altinget.

Temperaturen i frågan har intensifierats av att såväl riks- som lokalpolitiker samt flera fackförbund och även SKR har krävt att regeringen skrotar planerna på att vårdanställda måste anmäla papperslösa.

Socialutskottets vice ordförande, oppositionspolitikern Fredrik Lundh Sammeli (S), har tidigare sagt till Altinget.se att dröjsmålet handlar om att regeringen och Sverigedemokraterna ännu inte kommit överens i frågan.

Läs mer:
SKR tar ställning och protesterar mot anmälningsplikt av papperslösa
Skånskt borgerligt motstånd mot Tidö-punkt om att ange patienter
Majoritet i Västra Götaland säger nej till plikt att anmäla papperslösa
Vårdanställda lovar att vägra plikt att anmäla papperslösa i kampanj
41 organisationer kritiserar punkter om vård i Tidö-avtalet