– De brister som framkommit av Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av vård inom estetisk verksamhet gör det ytterst angeläget att säkerställa att lagen följs samt att utförandet är säkert för patienterna, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), i ett pressmeddelande.

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar trädde i kraft i juli 2021 och regeringen har tidigare under våren aviserat att den skulle kunna bli föremål för en översyn.

I maj publicerade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en rapport som visade på brister i samtliga 33 granskade verksamheter som utförde estetiska ingrepp och behandlingar.

Det är Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som nu får i uppdrag att följa upp effekten av lagen. I sin analys ska myndigheten göra en bedömning om en högre patientsäkerhet har uppnåtts, skriver regeringen. En första delrapportering ska göras till Socialdepartementet redan i december i år.

»Skönhetslagen«

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar tillkom för att stärka patientens skydd och införde bland annat nya kompetenskrav och en 18-årsgräns för patienter för estetisk kirurgi som saknar medicinska skäl. Redan i förarbetet till lagen framkom det att en översyn skulle bli viktig eftersom den är tillämplig på en bransch som snabbt förändras och utvecklas.

Källa: Regeringen